Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

21:10
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamalinowowa malinowowa
21:07
5940 6ab2
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej

November 27 2017

19:23
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
19:15
4298 64f4
Reposted fromprblms prblms viaaknatazs aknatazs

November 25 2017

17:17
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaatranta atranta
17:16
17:14
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaatranta atranta
17:10
5443 8d98 500
Reposted fromkjuik kjuik viaatranta atranta
16:59
Zabijać to nie znaczy wyjąć rewolwer jak Buck Jones i zrobić pif-paf! To wcale nie tak. Można zabijać w sercu. Po prostu przestać kogoś kochać. I wtedy ten ktoś umiera.
— Moje drzewko pomarańczowe
16:50
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
16:50
3861 5a5e 500

16:47
4453 c116
Reposted fromShini Shini viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

November 22 2017

19:24
Trzeba zdjąć z rany plaster, posypać solą, zakleić, zdjąć, posypać, zakleić, aż w końcu któregoś dnia powie pani sobie, że już nic nie czuje.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseaweed seaweed
19:23
5579 f47c
Reposted fromalphaspirit alphaspirit viaseaweed seaweed
19:20
9548 6e41 500

cinemagorgeous:

Bath 2077 by artist Klaus Wittmann.

Reposted fromzalibar zalibar viajustaperson justaperson
19:18
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

November 17 2017

19:19
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viaseaweed seaweed
19:07
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viaseaweed seaweed
18:58
Cornulla Beach Sydney
18:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl