Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

04:30
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
04:19
9224 d5be 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon
04:07
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viaMaryiczary Maryiczary
04:06
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viamruugaa mruugaa
03:49
Jeśli mnie potrzebujesz, zadzwoń do mnie. Nie martw się tym, że śpię, nawet jeśli mam własne problemy, albo nawet jeśli jestem na Ciebie bardzo zła. Jeśli mnie potrzebujesz, czy chcesz ze mną porozmawiać, ja zawsze będę dla Ciebie. Nieważna jak duży, albo mały jest Twój problem, ja Tutaj jestem! 
— znalezione, PIP
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashitsuri shitsuri
03:33
3630 9336 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon

March 26 2017

19:34
19:31
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
19:25
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
19:22
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viaAinsworthCass AinsworthCass
19:20
2013 7a32
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly via13-days 13-days
19:16
19:09
18:38
3228 8a53 500
18:38
3027 bd6b
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaseaweed seaweed
18:30
8369 62f1 500
18:30
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach vialiteratka literatka
18:30
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialiteratka literatka
18:28
9441 a63d
Reposted fromNajada Najada vialiteratka literatka
18:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl