Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

19:00
4930 9854 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

18:51
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
18:51
18:50
3077 43fa
note.

September 29 2017

18:18
 
I have a party in my head  
So beautiful, surreal  
And if you wanna come by  
Its no big deal
17:52
9931 39a2
17:52
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viaemotionalanorexic emotionalanorexic
17:30
17:25

September 23 2017

10:52
6364 be30
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSzczurek Szczurek
10:40
5730 cfb0 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter via13-days 13-days
10:19
10:17
0606 c439 500
Reposted fromEctopia Ectopia viaunicornsforever unicornsforever

September 16 2017

07:35
2409 b22c 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viam1gu3l m1gu3l
07:34
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viabutterfly94 butterfly94
07:33
6245 b501 500
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaWlodara Wlodara

September 14 2017

19:50
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
19:36
5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaAinsworthCass AinsworthCass

September 08 2017

06:51
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
06:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl