Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

21:15
6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viajethra jethra
21:15
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven viajethra jethra
21:13
21:11
3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik viajustinne justinne
21:07
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaolvido olvido
21:06
7844 1b3e 500
M. Hłasko
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viarawwwr rawwwr
20:48
20:42
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viancmsp ncmsp
20:41
20:39
Są w życiu takie chwile, gdy człowiek marzy tylko o tym, by zwinąć się na podłodze w kłębek, zakryć oczy rękami i siłą woli odegnać od siebie skutki własnej głupoty.  

— ta chwila
Reposted frompsycha psycha viarealityisabitch realityisabitch
20:38
18:50
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viascorpix scorpix
18:35
6343 862f 500

May 29 2017

17:18
4913 4cf7
17:17
4736 7eb6 500
Reposted fromszatanista szatanista viaAnovisco Anovisco
17:16
7026 c768
17:14
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek

May 21 2017

20:37
8270 0c4e 500
Hermann Ottomar Herzog
Reposted fromNajada Najada viaKryptonite Kryptonite
20:36
5254 ce59 500
Reposted fromkyte kyte viasoko soko
20:36
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl