Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

19:10
0232 a7b5 500
chytry plan
17:14
3361 a7c7

June 09 2017

12:22
6305 dded

Truth has been spoken

Reposted frommyry myry viaaknatazs aknatazs

June 05 2017

20:44
8415 7f6d 500
20:44
7538 beac 500
1q84 [II]
20:36
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
20:34
Reposted fromcorvax corvax viaSzczurek Szczurek
20:34
20:33

May 30 2017

21:23
21:17
Chcę ukraść Cię wszystkim by już nikt Cię nie dotknął. 
Reposted fromorchis orchis viajethra jethra
21:15
Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajethra jethra
21:15
6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viajethra jethra
21:15
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven viajethra jethra
21:13
21:11
3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik viajustinne justinne
21:07
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaolvido olvido
21:06
7844 1b3e 500
M. Hłasko
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viarawwwr rawwwr
20:48
20:42
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl